Albin Components AB

Tuotannon läpimenoaika lyhentynyt merkittävästi Työkalujen valmistukseen käytetty työaika vähentynyt Säästöjä kustannuksissa 4000 – 5000 euro

Haaste

Albin Components on erikoistunut vaihteistolaitteiden kehitykseen ja valmistukseen. Laitteita käytetään muun muassa raskaissa rekoissa sekä auto- ja rakennusteollisuudessa. Yritys tahtoi lyhentää tuotannon läpimenoaikaa sekä työkalujen valmistukseen kuluvia työtunteja. Ratkaisu löytyi 3D-tulostuksesta.

Ratkaisu

Albin Components AB, Ruotsin Kristinehamnissa toimiva yritys, otti käyttöönsä Markforgedin 3D-tulostimen PLM Groupin toimittamana. Tulostimen käyttöönotolla saavutettiin huomattavia liiketoimintaetuja.

Yritys on alihankkija, joka kehittää ja valmistaa vaihteistossa käytettäviä voimansiirto-osia, kuten erilaisia työstettyjä rattaita. Albin Components valitsi Markforged-tulostimen, koska tulostin pystyy tulostamaan osia erilaisista kestävistä materiaaleista. Yritys halusi korvata valmistamissaan osissa tietyt materiaalit, kuten teräksen, muilla materiaaleilla, esimerkiksi hiilikuidulla.

Huomattavia säästöjä läpimenoajassa ja kustannuksissa
“3D-tulostuksen myötä olemme pystyneet lyhentämään mittauskiinnittimien tuotantoaikaa aiemmasta kuudesta viikosta yhteen tai kahteen päivään. Kun tuotanto tarvitsee uuden kiinnittimen, pystymme tulostamaan sen yön aikana, jolloin se on aamulla valmis tuotantoa varten”, selittää Albin Componentsin tuotantosuunnittelun päällikkö Zlatan Okanovic. Hän lisää: “Lisäksi olemme onnistuneet huomattavasti lyhentämään työkalunvalmistajien kuukausittaista työaikaa 80 tuntiin. Aiemmin työtehtäviä oli liikaa, minkä vuoksi meidän oli pakko ulkoistaa osa työkalujen valmistuksesta. Nyt pystymme helposti tekemään kaiken itse yrityksen sisällä. Kaiken kaikkiaan tämä tuo meille säästöjä kuukausittain 4000-5000 euroa.”

Okanovic myös huomauttaa, että nykyään on mahdollista tulostaa nopeasti yhtiön mittauskoneiden kehittämisessä käytettäviä osia. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotannon seisonta-aika on lyhentynyt huomattavasti.

Markforgedin 3D-tulostinta käytetään myös havainnollistamaan henkilöstölle uusia osia. Esimerkiksi yrityksen johto ja markkinointiosasto saavat hyvän kuvan uusien osien ulkonäöstä, kun niistä tulostetaan koekappaleita.

Välittömät edut
Albin Components on käyttänyt muutaman vuoden SOLIDWORKS 3D CAD -ohjelmistoa tuotantolaitteiden, kuten mittauslaitteiden rakenteiden ja lukitusten suunnittelussa. Lisäksi PLM Groupin tarjoamaa ohjelmistoa käytetään esimerkiksi kokoonpanoprosessien simulointiin.

3D-tulostimen käyttöönotto vei vain päivän, ja tulostin toimii erinomaisesti SOLIDWORKS-ohjelmiston kanssa. Zlatan Okanovic selittää: “Sitä on erittäin helppo käyttää. Me vain siirrämme suunnitelmamme STL-tiedostoina pilvipalveluun ja lataamme ne sitten pilvestä tulostimeemme. Sen jälkeen voimme tulostaa osat. 3D-tulostuksesta on tullut meille yhtä luonnollinen työkalu kuin 3D CAD –mallinnuksesta, ja tulemme jatkossa laajentamaan sen käyttöä tuotannossamme.”

Edistää luovuutta
3D-tulostusta on voitu käyttää jo olemassa olevien osien parantamiseen. Zlatan Okanovic ottaa esiin hauskana esimerkkinä erään mittauskiinnittimen pyöreän muodon – se valittiin siksi, koska kiinnitin oli valmistettava teräksestä. “Olisimme halunneet tulostaa osan 3D-tulostimella, mutta osa oli liian iso tulostimelle. Mietittyämme ratkaisua hetken aikaa yksi insinööreistämme ehdotti, että voisimme vaihtaa koko osan muodon. 3D-tulostukseen siirtymisen myötä osan ei enää tarvinnut olla pyöreä muodoltaan, joten nyt sillä on toinen muoto ja se voidaan tulostaa nopeasti,” hän selittää.

3D-kumppanuutta
Zlatan Okanovic arvostaa PLM Groupin ja Albin Componentsin yhteistyötä. “Olemme toimineet pitkään tiiviissä yhteistyössä sen jälkeen kun investoimme SOLIDWORKS-ohjelmistoon. Tulevaisuuden osalta toivoisimme, että meillä olisi vain yksi tämäntyyppisten suunnittelutyökalujen toimittaja, ja haluamme jatkaa hyvää yhteistyötämme PLM Groupin kanssa 3D-ratkaisujen toimittajana.”

Albin Components AB

“3D-tulostuksen myötä olemme pystyneet lyhentämään mittauskiinnittimien tuotantoaikaa aiemmasta kuudesta viikosta yhteen tai kahteen päivään. Kun tuotanto tarvitsee uuden kiinnittimen, pystymme tulostamaan sen yön aikana, jolloin se on aamulla valmis tuotantoa varten”.