Lundin yliopisto

Eteläisen Ruotsin sekä Tanskan yritykset saavat helpon pääsyn metallin 3D-tulostuksen tutkimiseen Demo Lab auttaa, kuinka yritykset saavat parhaan hyödyn ainetta lisäävän valmistuksen (AM) tarvikeinvestoinneista Kahden tulostimen avulla voidaan suorittaa useita tehtäviä samanaikaisesti Vahvistaa AM-valmistuksen tietoa ja omaksumista eteläisessä Ruotsissa ja Tanskassa

Haaste

Sadat yritykset Etelä-Ruotsissa ovat aidosti kiinnostuneita ainetta lisäävästä eli AM-valmistuksesta, johon lasketaan esimerkiksi 3D-tulostus, mutta useat heistä eivät ole täysin varmoja, mihin he voisivat käyttää teknologiaa ja kuinka sitä voitaisiin käyttää optimaalisesti omassa liiketoiminnassa. Teolliset metallin 3D-tulostimet ovat suhteellisen kalliita ja laitteeseen ei kannata investoida, mikäli sitä ei osaa kunnolla käyttää. Mikäli laitteen seisonta-aikaa halutaan välttää, täytyy osata suunnitella osia, jotka ovat optimaalisia tulostettavaksi metallista.

Ratkaisu

Kahden edistyksellisen, metallia tulostavan 3D-laitteen myötä Lundin yliopistosta tulee AM-valmistuksen edelläkävijä eteläisen Ruotsin ja Tanskan yrityksille.

Lundin yliopisto hankki kaksi erilaista 3D Systemsin metallitulostinta PLM Groupilta: ProX DMP 100 ja ProX DMP 300. Tarkoituksena on levittää tietoa AM-valmistuksesta paikallisten yritysten keskuudessa ja tarjota helppoa pääsyä metallin 3D-tulostuksen kokeiluun. Tulostimet asennetaan niin kutsuttuun 3D-tulostuksen Demo Labiin, jossa yritykset voivat kokeilla laitteita nähdäkseen, miten ne voivat edesauttaa heidän liiketoimintaansa samalla kun yliopiston asiantuntijat tarjoavat AM-valmistukseen liittyvää tietoa.

3D-tulostuksen leikkikenttä kokeilulle

”Luomme kokeilullisen leikkikentän, jossa yritykset voivat pelata ja kokeilla AM-valmistusta metallin 3D-tulostusta hyödyntämällä. He voivat testata eri asioita ja arvioida, voisiko teknologiaa soveltaa,” kertoo tuotekehityksen professori Olaf Diegel, joka johtaa 3D-tulostuksen laboratoriota. Hän lisää, että odottaa joidenkin yritysten hankkivan oman metallia tulostavan 3D-laitteen, kun he ovat löytäneet AM-valmistuksen heille tuomat hyödyt.

Aito kiinnostus metallin AM-valmistusta kohtaan

Olaf Diegel korostaa, että alueen yrityksiä kiinnostaa laajasti metallin 3D-tulostus, mutta heiltä puuttuu tieto siitä, kuinka täysin hyödyntää teknologiaa. Muutama yritys käyttää muovin 3D-tulostusta pääasiassa prototypointiin, kun vain harva käyttää metallitulostusta oikeisiin valmistustehtäviin. Hän selittää: ”Alueella on satoja yrityksiä, joilla on aitoa kiinnostusta AM-valmistusta kohtaan, mutta he epäilevät teknologian käyttöön liittyviä asioita. He myös miettivät, kuinka soveltaa sitä omassa yrityksessä. Sen lisäksi teolliset koneet ovat suhteellisen kalliita ja yritykset eivät helposti investoi edistyneeseen laitteeseen, jos he eivät ole varmoja sen tuomista hyödyistä. Oma visioni on, että Demo Lab voi auttaa paikallisia yrityksiä AM-teknologian omaksumisessa, sillä voimme näyttää, kuinka metalliosia valmistetaan paremmin ja tehokkaammin.”

Fokusta valmistuksen ja työkalujen suunnitteluun

Laboratorio keskittyy pääasiassa AM-valmistuksella ja metallin 3D-tulostuksella tehtävien osien ja mekanismien optimaaliseen suunnitteluun. Lisäksi se keskittyy suunnittelemaan ja valmistamaan parempia ja tehokkaampia työkaluja, joita käytetään esimerkiksi muovien ruiskuvalussa ja ohutlevyjen koneistuksessa. ”Aiomme myös suunnitella ja valmistaa paljon hienoja osia, joilla voimme näyttää AM-valmistuksen hyötyjä verrattuna perinteisiin valmistusmeneltelmiin,” kertoo Olaf Diegel.

Valtavia säästöjä tarkan suunnittelun avulla

Olaf Diegelin mukaan suurten kansainvälisten yritysten, kuten Boeingin ja Daimlerin, tekemien tutkimusten mukaan jopa 70 prosenttia 3D-tulostettujen metalliosien kustannuksista käytetään jälkityöstöön. ”Voi olla kauhistuttavan kallista valmistaa osia, jos niitä ei ole suunniteltu kunnolla AM-valmistusta varten. Alusta asti oikein suunnittelemalla on mahdollista tulostaa osia ja mekanismeja, jotka vaativat vain minimaalisen jälkityöstön tai ei jopa ollenkaan jälkityöstöä,” hän korostaa.

Paras tarjous

Yliopisto valitsi 3D Systemsin tulostimet PLM Groupilta jättäen useat kilpailevat tarjoukset taakseen. Synergiaetujen lisäksi yliopistolle tehdyssä tarjouksessa oli kaksi tulostinta yhden sijaan. Olaf Diegel kertoo: ”Meille tarjottiin suuren ProX DMP 300:n ja pienen ProX DMP 100:n yhdistelmää. Koska aiomme tehdä paljon tutkimusta käyttäen eri materiaaleja, on kaksi tulostinta suuri etu – pieni tulostin kalliimpien materiaalien matalammalle kulutukselle ja suuri tulostin suuremmille osille. Tämä tarkoittaa, että voimme tehdä tutkimuskokeiluja yhdellä koneella kun samalla tulostamme valmiita osia toisella.”

Olaf Diegel odottaa, että uudet tulostimet ovat täydellisesti käytössä Lundin yliopiston Demo Labissa marraskuun alussa.

Lundin yliopisto

"Oma visioni on, että Demo Lab voi auttaa paikallisia yrityksiä AM-teknologian omaksumisessa, sillä voimme näyttää, kuinka metalliosia valmistetaan paremmin ja tehokkaammin.”